Szkolimy się. Marek Kaszuba ukończył Powershell-certyfikat szkolenie z Powershell.